I & II EP

I & II EP – Madison Malone

Client Madison Malone
Services Album Art Design, Print Design
Year 2020

Photo by Felton Kizer

I & II EP – Madison Malone
I & II EP – Madison Malone – back cover
I & II EP – Madison Malone CD
I & II EP – Madison Malone – face detail